The site is moving.

 
Make astrology
clean, clear, and simple.
 
 
Main Menu
Home
I Ching Oracle (อี้จิง)
ไพ่ยิปซีพยากรณ์
Tarot Spreader
Easy-Step Astrologer
Easy-Step Predictor
Easy-Step Matcher
Uranian Gadgets
Graphic Ephemeris
เอ็นเนียแกรม
ตำราโหราศาสตร์
Articles
UAstrolog
SkyNow

Articles

ครบรอบ ๒ ปี AstroSimple.com: "โหราศาสตร์เพื่ออะไร?"

เมื่อหมดเดือนตุลาคม (๒๕๕๒) นี้ไป เว็บไซต์โหราศาสตร์วิชาการอย่างแอสโตรซิมเปิลดอทคอมก็มีอายุครบ ๒ ปีบริบูรณ์ ผมจึงขอสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาและมองทิศทางในอนาคตของเว็บไซต์ โดยเขียนเป็นบทความอย่างนี้ปีละครั้ง หวังว่าคงจะได้เขียนอย่างนี้ต่อไปอีกหลายปี

ในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเว็บไซต์ได้พัฒนาเนื้อหาและโปรแกรมต่าง ๆ ไปมากพอสมควร ได้บทเรียนโหราศาสตร์สากลเบื้องต้นที่ค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหา (แม้จะไม่ละเอียดนัก ด้วยข้อจำกัดการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์) ได้โปรแกรมโหราศาสตร์ที่ใช้ง่าย ๆ ไม่ปวดหัว (แม้บางคนจะบ่นว่าใช้ยากก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็ว่าทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น) และผมกำลังพัฒนาระบบและบทเรียนเพื่อรองรับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต แต่สิ่งที่ได้ถูกเน้นมากขึ้นในช่วงที่ผ่าน ๆ มา คือความเชื่อพื้นฐานที่มีต่อโหราศาสตร์

จากบทเรียน บทความต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่ผมได้เขียนขึ้น ท่านทั้งหลายคงจะพอทราบทัศนคติของผมที่มีต่อโหราศาสตร์ ผมไม่ใช่ true believer หรือแฟนพันธุ์แท้ และก็ไม่ใช่ debunker หรือผู้จะคอยหักล้างคะคานกับโหราศาสตร์ ผมเป็นเพียง (skeptical) truth seeker หรือผู้แสวงหาความจริง (ที่ช่างสงสัย) การที่ผมไม่ได้มีเป้าหมายจะเป็นหมอดู หรือต้องการเด่นดังอะไร และต้องการเพียงความจริงเท่านั้น จึงทำให้ศึกษาศาสตร์โบราณนี้อย่างสนใจและรอบด้าน โดยใช้เวลาไปหลายปี (ประมาณ ๖-๗ ปี) เสียเงินไปมากมาย (ส่วนใหญ่หมดไปกับการซื้อหนังสือ) ปัจจุบันผมมีหนังสือมากมายจนอ่านชาตินี้ก็ไม่หมด เฉพาะหนังสือโหราศาสตร์อย่างเดียวถ้าจะศึกษาทั้งหมดให้เข้าใจ ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีหรืออีกทั้งชีวิต (หนังสือที่ว่าหมายรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลกทรอนิกส์ ที่ผมมีมากที่สุดคือสาขาปรัชญาและศาสนา รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ โหราศาสตร์ ภาษา จิตวิทยา วรรณกรรม และอื่น ๆ รวม ๆ ก็คงหลายพันเล่ม)

แล้วได้ความจริงที่ต้องการหรือไม่? สำหรับโหราศาสตร์ผมคิดว่าได้แล้วหล่ะ (โดยไม่จำเป็นต้องอ่านทุกอย่างให้หมด เราก็พอจะสรุปได้) ผมขอสรุปสั้น ๆ ว่า "โหราศาสตร์คือภาพลวงตา" พูดอย่างนี้หลายท่านอาจจะแอบเคืองผมก็ได้ แต่จากการศึกษาทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ค้าน ด้วยใจเป็นกลางผมสรุปได้ว่า การบอกว่าโหราศาสตร์เป็นเพียงมายาภาพนั้นมีเหตุผลที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือกว่า มีข้อมูลสนับสนุนทั้งด้านเหตุผลและการพิสูจน์ทดลองเชิงประจักษ์ ส่วนคนที่เชื่อโหราศาสตร์มักจะเชื่อว่าโหราศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธีแบบนั้น และแม้ผลการพิสูจน์จะเป็นอย่างไร ฉันก็จะเชื่อของฉันอย่างนี้ ฉันไม่สนใจการพิสูจน์ใด ๆ ทั้งสิ้น (ความจริงการพิสูจน์ที่สนันสนุนโหราศาสตร์ก็มีอยู่บ้างแต่มีน้ำหนักน้อยกว่า และช่องโหว่มากกว่า) โหราศาสตร์จึงอยู่ได้ด้วยความเชื่อมากกว่าข้อเท็จจริง

ฉันเชื่อโหราศาสตร์แล้วผิดอะไร? เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเองทั้งสิ้น หรือขึ้นอยู่กับจิต (บุคคลประกอบด้วยกายและจิต แต่ที่สำคัญคือจิต) ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การเชื่อหรือไม่เชื่อโหราศาสตร์ แต่อยู่ที่ "เพื่ออะไร?" มากกว่า ด้วยเหตุนี้ โหราศาสตร์ในความเห็นของผมจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่ เพราะความเชื่อในโหราศาสตร์เชื่อมโยงกับความเชื่อในศาสนาโดยตรง เพราะคำตอบของคำถามที่ว่า "ชีวิตนี้เป็นอย่างไร? และเพื่ออะไร?" อยู่ในศาสนา ดังนั้นจึงไม่ได้มีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว เพราะศาสนามีมากมาย แต่โดยภาพรวมแล้วคล้ายกัน คือ แต่ละศาสนาล้วนแต่มุ่งไปสู่การพัฒนาทางด้านจิตใจ

เมื่อศึกษาไปมาก ๆ ผมก็พบทางตัน เพราะโหราศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบในมิติทางจิตใจได้ดีนัก (ดูจาก esoteric astrology ที่สร้างความงงงวยมากกว่าความกระจ่างแจ้ง) ในเมื่อโหราศาสตร์ไม่สามารถใช้ทำนายในทางกายภาพได้ (เพราะผลที่ได้มีทั้งถูกและผิด ไม่รู้เมื่อไหร่จะถูก และไม่รู้เมื่อไหร่จะผิดด้วย) โหราศาสตร์ไม่สามารถสะท้อนภาพอุปนิสัยของบุคคลได้อย่างแท้จริง (การที่เชื่อว่าได้นั้น เพราะโหราศาสตร์มีคำอธิบายที่กว้าง และคนเป็นอะไรที่ขัดแย้งได้ในเวลาเดียวกัน โอกาสถูกจึงมากกว่าผิด ประเด็นนี้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความอื่น ๆ) และโหราศาสตร์ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจได้ดีนัก (อย่างน้อยก็ไม่ดีไปกว่าศาสนา) แล้วเราจะศึกษาโหราศาสตร์ไปเพื่ออะไรกัน?

ก่อนจะไปที่คำถามนี้ ก็ต้องโยงไปที่ศาสนา เพราะศาสนาบอกถึงเป้าหมายของชีวิต หลายคนเห็นว่าศาสนาไม่ใช่สิ่งสำคัญ ไม่จำเป็นในยุคปัจจุบัน ก็เพราะคนสมัยนี้ได้อะไรมาง่ายเกินไป มีวัตถุให้เสพมากเกินไป มีวัฒนธรรมแห่งการบริโภคมากกว่าการสร้างสรรค์ จิตใจของคนปัจจุบันจึงต้องมนต์สะกดของวัตถุ หรือความพึงพอใจในสัมผัส โหราศาสตร์ในปัจจุบันจึงเข้ามารับใช้วัตถุนิยมอย่างที่เราเห็น ๆ กัน ถ้าจะถามว่าคนส่วนใหญ่ดูดวงเพื่ออะไร คำตอบคงหนีไม่พ้นเรื่องที่จะมาตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย ในขณะโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ประหลาด คือแม้มันจะไม่ได้เป็นความจริงในตัวเอง แต่ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ จึงเป็นโอกาสให้คนตั้งตัวเป็นโหราจารย์อ้างว่าหยั่งรู้ฟ้าดิน ทำมาหากินกับความเชื่อของคนอื่นจนร่ำรวยไปตาม ๆ กัน หรือโหราศาสตร์จะมีไว้เพื่อชื่อเสียงเงินทอง?

บางคนก็สนใจโหราศาสตร์จริง ๆ ศึกษาจนมีความชำนาญ แต่เมื่อไม่หนักแน่นรอบด้านพอ ก็ตกเป็นเหยื่อแห่งความซับซ้อนและยืดหยุ่นของหลักวิชาโหร จนคิดว่าโหราศาสตร์คือวิชาที่สามารถเปิดเผยความลับสวรรค์ได้ คนเหล่านี้มีประสบการณ์ที่ประทับใจกับการพยากรณ์ มักจดจำในคำทำนายที่ถูกต้อง และไม่สนใจหรือหาคำอธิบาย (ให้จนได้) กับคำทำนายที่ผิดพลาด

ในความคิดของผม ถ้าไม่นับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาแล้ว สถานะที่ดีที่สุดของโหราศาสตร์คือเพื่อความเพลิดเพลิน สำหรับคนที่ชอบของโบราณ ชอบจินตนาการ ชอบศึกษาอะไรที่เร้นลับ โหราศาสตร์ตอบสนองความต้องการของบุคคลประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี หรือคนที่ชอบดูดวงเพื่อความบันเทิง การดูดวงให้ความรู้สึกเหมือนการเล่นหวย เพราะจะได้ลุ้นว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร การใช้โหราศาสตร์อย่างนี้พอมีประโยชน์ แต่ผู้ที่เชื่อโหราศาสตร์มาก ๆ จนกำหนดทุกจังหวะของชีวิตด้วยดวงดาวนั้น ผมว่าเขากำลังทำชีวิตให้ยุ่งยากจนเกินไป การเชื่อแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ (อาจจะนำไปสู่ความวิตกกังวลมากจนเกินไป และนำไปสู่โรคประสาทได้)

แต่โหราศาสตร์มีอีกแง่มุมหนึ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์ได้ ถ้ารู้จักวิธีใช้ให้ถูกต้อง คือเป็นเครื่องมือในการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (จิตวิทยา) ไปจนถึงระดับสูง (วิญญาณ) ซึ่งทางประเทศตะวันตกเขาใช้โหราศาสตร์กันแบบนี้ได้ผลดีมามากแล้ว ทั้ง ๆ ที่เขาก็รู้ว่าโหราศาสตร์เป็นอย่างไร (คือบอกความจริงอะไรไม่ได้ หรืออย่างน้อยก็มีความไม่แน่นอนสูง) ปัจจุบันมีการมองโหราศาสตร์ว่าเหมือนภาษา ซึ่งเป็นสื่อเพื่อนำไปสู่ความจริง (ที่เหนือกว่า) มากกว่าจะเป็นแหล่งความจริงเสียเอง เรื่องนี้คงต้องพูดกันมาก ขอข้ามไป

มาถึงวันนี้สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การทำเว็บไซต์ สร้างเครื่องมือดูดวงอย่างง่าย ๆ เขียนบทเรียนบทความที่อ่านแล้วรู้เรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น ยังมีอีกบางอย่างที่ยังอยู่ในความตั้งใจ ได้แก่ การเขียนตำราโหราศาสตร์ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถคลอดออกมาได้เป็นเล่มหรือไม่ เรื่องนี้มีหลายเหตุหลายปัจจัย เหตุผลสำคัญหนึ่งคือผมไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับตอนที่ตั้งใจจะทำ แต่ผมก็อยากจะเขียนอะไรบางอย่างที่สร้างความเข้าใจมากกว่าจะให้เป็นเพียงตำราโหราศาสตร์เล่มหนึ่ง แน่นอนว่าคงจะหวังกำไรอะไรไม่ได้ เพราะคนที่สนใจน้อยเหลือเกิน เรื่องหนังสือโหราศาสตร์นี่ยังอยู่ในความคิด แต่ก็ไม่ได้จริงจังมากว่าต้องมีให้ได้ เพราะเนื้อหาในเว็บไซต์ก็มีมากพอสมควรแล้ว เอาไว้เมื่อโอกาสที่เหมาะสมมาถึง คงจะได้เห็นกัน

อีกอย่างที่ผมตั้งใจจะทำคือ การสอนโหราศาสตร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งกำลังพัฒนาระบบและทดสอบอยู่ ความจริงผมชอบการสอนกันแบบเจอตัว เพราะได้ผลมากกว่า แต่ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อมีเครื่องมือที่เหมาะสมก็พอแก้ขัดไปได้ มันมีข้อดีที่ไม่ขึ้นอยู่กับระยะทาง เรียนที่ไหนก็ได้ และถ้าได้รับความสนใจมากพอ ผมจะขยายไปสอนวิชาอื่น ๆ อย่าง ตรรกวิทยา ปรัชญา หรือพุทธศาสนา และถ้ามันได้ผลมากจนเกินคาด ผมก็จะสร้างโมเดลของระบบการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อมาเสริมกับระบบการศึกษาของประเทศที่ล้มเหลวในปัจจุบัน เป็นการศึกษาเพื่อความรู้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม (อาจจะหวังสูงไป แต่ก็จะทำเท่าที่ทำได้)

หรือถ้าสิ่งต่าง ๆ ที่ผมสร้างขึ้นมามันไม่ประสบความสำเร็จ ผมก็ขอตัดช่องน้อย ไปแสวงหาความวิเวกโดยลำพัง คือเราได้พยายามทำแล้ว ถ้าไม่ได้อย่างที่คิดก็ช่างเถอะ (ผมเป็นคนมาตรฐานค่อนข้างสูง) ซึ่งอาจจะไม่ได้พบกันอีกในแวดวงนี้ แต่สำหรับท่านที่มีปกติชอบแสวงหาความจริง เราจะได้พบกันแน่นอน ในที่ที่มีความจริงอยู่

สำหรับท่านที่สนใจโหราศาสตร์ ผมอยากจะให้หาคำตอบหรือทำความเข้าใจตนเองว่า โหราศาสตร์สำหรับท่านนั้น "เพื่ออะไร?" เป็นสิ่งที่ควรค้นหามากกว่าการหาสุดยอดวิชาโหร เพราะเราไม่อาจจะศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่เราศึกษาเพียงบางสิ่งเพื่อทำให้ไม่ต้องศึกษาทุกสิ่งได้ สิ่งนั้นคือความหมายของชีวิต เมื่อท่านเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต เข้าใจตนเอง ท่านจะรู้ว่าโหราศาสตร์นั้นเพื่ออะไร

ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพราะไม่มีใครจะมาชี้แล้วบอกว่า "ถูกต้องแล้วคร้าบบ.." ทุกคำตอบอยู่ที่ตัวของท่านเองทั้งสิ้น แต่ละคำตอบจะเหมาะสมตามช่วงเวลาและวุฒิภาวะของท่าน ชีวิตของเราเองเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติชั้นยอด เพราะโลกทั้งโลกอยู่ที่นี่ สุขทุกข์อยู่ที่นี่ จุดเริ่มต้นของการคำตอบ ไม่ใช่การมองออกไปข้างนอก แต่เป็นการตื่นรู้ภายในด้วยสติและสัมปชัญญะ

ไป ๆ มา ๆ ผมก็มาลงที่ศาสนาจนได้ อย่าเพิ่งเบื่อกันเสียก่อน อย่าเพิ่งว่าตาลุงคนนี้บ่นเพ้ออะไรอยู่ได้ และเมื่อไหร่จะกลับวัดเสียที ผมก็ต้องยอมรับว่า ความเชื่อพื้นฐานของผมคือศาสนา ผมให้ความสำคัญกับการพัฒนาหรือความสุขอันยั่งยืนของจิต ผมศึกษาและใช้โหราศาสตร์ในกรอบนี้เท่านั้น แม้จะเป็นพุทธเต็มตัว ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นความเชื่อศาสนาอื่น ศาสนาที่นับถือพระเจ้านั้น ดูจะเข้ากันได้ดีกับโหราศาสตร์มากกว่าพุทธศาสนา เพราะเราสามารถตีความสิ่งที่ปรากฏในดวงว่าคือ สาส์นจากพระเจ้า (divine messages) แล้วนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ แต่สำหรับพุทธศาสนาพระเจ้าไม่จำเป็นต้องปรากฏตัว และสาส์นนั้นมีอยู่แล้วในร่างกายยาววาหนาคืบนี้ ผู้ดูเท่านั้นจึงจะเห็น โหราศาสตร์สำหรับพุทธศาสนิกจึงเป็นเหมือนของเด็กเล่นเท่านั้น

สรุป (ลงได้เสียที) ว่า โหราศาสตร์ไม่ได้ดีหรือไม่ดีในตัวเอง แต่อยู่ที่ความเชื่อพื้นฐานกว่านั้น ความเชื่อที่ว่านี้เป็นความเชื่อระดับศาสนา ที่จะมากำหนดคุณค่าของโหราศาสตร์ ไม่ว่าโหราศาสตร์จะ "เพื่ออะไร?" ก็ตาม ล้วนแล้วแต่เริ่มจากความเข้าใจตัวเองก่อนทั้งสิ้น

เขียนโดย กาลจักร
เขียนครั้งแรก: ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด: ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
แก้ไขคำผิดครั้งสุดท้าย: ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 
©2007-2019 AstroSimple.com