The site is moving.

 
Make astrology
clean, clear, and simple.
 
 
Main Menu
Home
I Ching Oracle (อี้จิง)
ไพ่ยิปซีพยากรณ์
Tarot Spreader
Easy-Step Astrologer
Easy-Step Predictor
Easy-Step Matcher
Uranian Gadgets
Graphic Ephemeris
เอ็นเนียแกรม
ตำราโหราศาสตร์
Articles
UAstrolog
SkyNow

Articles

เล่าเรื่อง ASTROTEST

มีนักวิจัยจำนวนไม่น้อยที่พยายามพิสูจน์ความจริงของโหราศาสตร์ ในสารนิพนธ์ของผมก็ได้กล่าวถึงการทดลองที่สำคัญไว้บ้าง เช่น งานของ Gauquelin งานของ Eysenck และของท่านอื่น ๆ ผลงานวิจัยเหล่านี้มีทั้งส่วนที่สนับสนุนโหราศาสตร์ และส่วนที่ไม่สนับสนุน ASTROTEST เป็นการพิสูจน์ทดลองความจริงของโหราศาสตร์กรณีหนึ่ง ผมไม่ได้กล่าวไว้ในสารนิพนธ์ แต่ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย จึงขอเล่าให้ฟังโดยสรุป

การทดลองนี้ทำโดย Rob Nanninga ชาวดัทช์ ตีพิมพ์บทความในวารสาร Correlation ในปี ๑๙๙๖-๙๗ โดยมีขั้นตอนคือ ให้ผู้เข้าทดลองที่เป็นนักโหราศาสตร์พิจารณาดวงชะตากำเนิดของบุคคล ๗ คน แล้วให้ทำแบบสอบถามถามเจ้าชะตาทั้ง ๗ เพื่อการจับคู่ให้ถูกต้อง มีการเสนอรางวัลประมาณ ๒,๕๐๐ ดอลล่าร์ ให้กับผู้ที่จับคู่ถูกทั้ง ๗ คน ซึ่งมีความน่าจะเป็นที่จะทำถูกหมด ๑ ใน ๕๐๔๐ (หรือ ๑/๗!)

ในการทดลองมีนักโหราศาสตร์เข้าร่วม ๕๐ คน แบบสอบถามที่ถามเจ้าชะตาเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อจับคู่ เป็นคำถามที่มีข้อมูลของเจ้าชะตาในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา อาชีพ งานอดิเรก ความสนใจ เป้าหมายชีวิต บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สุขภาพ และศาสนา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของเจ้าชะตา และแบบทดสอบบุคลิกภาพ

ข้อมูลกำเนิดของเจ้าชะตาที่จะวิเคราะห์มีดังนี้
1. Groningen 02 June 1957 22:00
2. Ede 07 August 1959 23:50
3. Groningen 01 September 1958 08:55
4. Utrecht 31 August 1957 16:42
5. Amsterdam 16 February 1959 10:10
6. Groningen 31 January 1958 07:30
7. The Hague 15 March 1958 18:15

อาชีพของบุคคลที่ ๗ ที่ต้องจับคู่ให้ถูกมีดังนี้
A. Researcher Biology
B. Text Writer / TV Director
C. Coordinator Social Welfare Projects
D. Marketing Manager
E. Hotel Owner / Cook
F. Medical Secretary
G. Meditation Trainer

การทดลองเริ่มทำเมื่อเดือนธันวาคม ปี ๑๙๙๔ ใช้เวลา ๑๐ สัปดาห์ ในที่สุดมีผู้ทำเสร็จ ๔๔ คน พวกเขาจำนวนมากเป็นผู้มีประสบการณ์ ครึ่งหนึ่งอ่านหนังสือตำราโหราศาสตร์อย่างน้อย ๕๐ เล่ม ๓ ใน ๔ เข้าเรียนในหลักสูตรสอนโหราศาสตร์ และ ๑ ใน ๔ เป็นผู้สอนคนอื่น อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของนักโหราศาสตร์เหล่านี้ ได้เคยวิเคราะห์ดวงชะตามาแล้วกว่า ๑๐๐ ดวง ๑ ใน ๓ ได้เงินจากการดูดวง และ ๑ ใน ๔ เป็นสมาชิกสมาคมโหราศาสตร์

เมื่อถูกถามถึงความมั่นใจในผลการจับคู่ มีนักโหราศาสตร์ ๓๖ คนเปิดเผย โดยมีครึ่งหนึ่งมั่นใจว่าจับคู่ถูกทั้งหมด มี ๖ คนเท่านั้นที่คิดว่าตัวเองทำถูกน้อยกว่าครึ่ง ความจริงผลการทดลองปรากฏออกมาว่า ส่วนใหญ่สามารถจับคู่ได้ถูกเพียง ๓ เท่านั้น มีถึงครึ่งหนึ่งที่จับคู่ไม่ถูกเลย และไม่มีความต่างกันระหว่างนักโหราศาสตร์ที่มีประสบการณ์กับโหรมือใหม่ สรุปผลการทดลองคือ โหราศาสตร์ไม่สามารถบอกความจริงเกี่ยวกับบุคคลได้อย่างมีนัยสำคัญ

หลังจากผลการทดลองออกมาในเชิงลบ ผู้ทำการวิจัยได้สอบถามผู้เข้าร่วมทดลอง มีผู้ตอบกลับมา ๒๒ คน ๙ คนประหลาดใจที่ผลออกมาเช่นนั้น มี ๔ คนที่ยอมรับว่าโหราศาสตร์มีความน่าจะเป็นน้อยกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดกัน มี ๗ คนสรุปว่าโหราศาสตร์จะใช้ได้จริงในการดูดวงจริง ๆ เท่านั้น ไม่ใช่ในการทดลอง อย่างไรก็ตาม ๑๖ คน ยังคงเชื่อว่าวิทยาศาสตร์สามารถที่จะพิสูจน์โหรศาสตร์ได้

เมื่อถามถึงสาเหตุของการผิดพลาด นักโหราศาสตร์ ๑๐ คน กล่าวว่าดวงของคนทั้ง ๗ กรณี ใกล้เคียงกันมากเกินไป ดาวเสาร์ ดาวมฤตยู ดาวเนปจูน และดาวพลูโต ของเจ้าชะตาแต่ละคนต่างเกือบอยู่ในราศีเดียวกัน มี ๑๐ คนบ่นว่าคำตอบที่ได้จากเจ้าชะตามักจะเหมือน ๆ กัน มี ๙ คนสงสัยว่าคำตอบจากเจ้าชะตาอาจจะไม่เป็นความจริง และส่วนใหญ่ (๑๓ คน) ยืนยันว่าเจ้าชะตาให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ขาดรายละเอียดที่ตรงประเด็น

ดังที่ผมสรุปไว้ในสารนิพนธ์ว่า ผลการพิสูจน์โหราศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ มีทั้งที่สนับสนุนและขัดแย้ง จึงอาจกล่าวได้ว่าโหราศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เพราะเหมือนอยู่คนละมิติกัน ผู้วิจัยสรุปไว้ว่า โหราศาสตร์จะขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ต่อไปถ้าโหราศาสตร์บอกว่าตัวเองสามารถทดสอบได้ นักโหราศาสตร์จำนวนมากจึงอ้างไปอีกมุมหนึ่ง คือแม้จะพิสูจน์ว่าจริงไม่ได้ชัดเจน แต่ก็พิสูจน์ว่าเท็จไม่ได้เช่นกัน นักโหราศาสตร์มักจะบอกว่า ดวงชะตาสามารถบอกได้เพียงข้อมูลของชีวิตภายใน ธรรมชาติพื้นฐาน ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ความปรารถนาที่ลึกที่สุด แรงจูงใจและความกลัวอันไร้สำนึก ความทรมานที่ถูกลืม และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต โหราศาสตร์ให้ความเข้าใจลึกซึ้งต่อความหมายและคุณภาพของประสบการณ์เชิงอัตวิสัยของเรา โหราศาสตร์บอกเราว่าทำไมเราจึงเป็นอย่างที่เราเป็น สามารถทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นและช่วยหาทางออกได้ แต่โหราศาสตร์ไม่สามารถทำนายพฤติกรรมได้ นักโหราศาสตร์หัวก้าวหน้าส่วนใหญ่จึงถือโหราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการให้การปรึกษาและบำบัด มากกว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

จากเรื่อง ASTROTEST ที่เล่าให้ฟัง แต่ละคนก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทัศนคติและความรู้ความเข้าใจที่มี แต่สำหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ความรู้ที่ได้ย่อมมีประโยชน์ อยู่ที่ท่านจะใช้ไปในทางใด แต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นให้เห็นความสำคัญ คือ การเชื่ออย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดจากการใช้โหราศาสตร์ มากกว่าจะตั้งแง่คอยพิสูจน์จับผิด หรือเชื่อตามกันมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา เชื่อเพราะมันถูกใจหรือตรงกับความคิดความเห็นของเรา โหราศาสตร์อาจจะไม่ใช่กุญแจไขความลับสวรรค์ที่บางคนอยากให้เป็น แต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ระดับหนึ่ง ศึกษาให้เข้าใจ ใช้ให้เป็น ก็เกิดประโยชน์ได้

ที่มาข้อมูล: http://www.skepsis.nl/astrot.html

เขียนโดย กาลจักร
เขียนครั้งแรก: ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด: ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

 
©2007-2019 AstroSimple.com