The site is moving.

 
Make astrology
clean, clear, and simple.
 
 
Main Menu
Home
I Ching Oracle (อี้จิง)
ไพ่ยิปซีพยากรณ์
Tarot Spreader
Easy-Step Astrologer
Easy-Step Predictor
Easy-Step Matcher
Uranian Gadgets
Graphic Ephemeris
เอ็นเนียแกรม
ตำราโหราศาสตร์
Articles
UAstrolog
SkyNow

Articles

ไพ่ยิปซีชุดซิมโบลอน (Symbolon Deck)

ไพ่ชุดนี้ ไม่ใช่ไพ่ทาโรต์ แต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยใช้แนวคิดการผสมดาวและราศีทางโหราศาสตร์ ตีความออกมาเป็นภาพ ผู้ใช้จะต้องตีความจากภาพออกมาเป็นเรื่องราวอีกที ไพ่ชุดนี้ออกแบบโดย Ingrid Zinnel, Peter Orban และ Thea Weller มีจำนวนไพ่ทั้งหมด ๗๘ ใบเท่ากับทาโรต์ แต่ไม่ได้แบ่งเป็นชุดใหญ่ชุดเล็ก มีทั้งหมดเป็นชุดเดียว จุดประสงค์ของไพ่เขาว่ากันว่าเพื่อการรื้อฟื้นความจำของอดีตชาติ โดยดึงความจำจากจิตไร้สำนึกออกมา รูปในไพ่เป็นเทพนิยายและประวัติศาสตร์ยุโรป ที่มุมของไพ่เป็นรูปสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ เป็นเครื่องหมายดาวกับราศี (แต่เครื่องหมายของดาวพลูโตเขาทำเหมือนกับดวงจันทร์!) นอกจากจะเป็นการสื่อความหมายทางจิตวิทยาและการรื้อฟื้นความจำแล้ว ไพ่นี้ยังสามารถนำมาใช้ในการทำนาย อาจจะใช้เหมือนไพ่ทาโรต์ หรือใช้ประกอบกับตำแหน่งดวงดาวจริงก็ได้

การใช้ไพ่ในการทำนาย จะทำให้ได้ไพ่ที่มีความหมายแตกต่างไปจากทาโรต์มาตรฐาน เพิ่มแง่มุมการทำนายได้อีกมาก ผู้สนใจใช้ทำนายได้ที่โปรแกรมแจกไพ่ โดยเลือกสำรับไพ่ชุดสุดท้าย นอกจากนั้นซิมโบลอนยังสามารถช่วยในการตีความหมายสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์อีกด้วย โดยการตีความจากรูปแทนที่จะใช้วิธีจำความหมายคำสำคัญ คนที่ชอบการตีความไพ่ก็สามารถดูดวงง่าย ๆ ได้ด้วยไพ่ชุดนี้ ผู้สนใจดูดวงชะตาไปที่โปรแกรมดูดวงชะตา

ภาพของไพ่ชุดนี้เกิดจากการนำความหมายของดาวและราศีมาแปลงเป็นภาพ โดยจะมี ๑๒ ใบแรก เป็นความหมายของราศีและดาวเจ้าเรือนทั้ง ๑๒ ส่วนอีก ๖๖ ใบที่เหลือเป็นการผสมระหว่างราศี ๒ ราศี (เกิดจาก ๑๒C๒ ได้ ๖๖) ได้ไพ่ทั้งหมด ๗๘ ใบเท่ากับไพ่ทาโรต์พอดี! ไพ่แต่ละใบมีดังนี้ (ยังเขียนความหมายไม่เรียบร้อย เนื่องจากคนเขียนความหมายใช้คำบางคำเป็นภาษาเยอรมัน จึงต้องใช้เวลาสักหน่อย จึงแสดงแต่ชื่อขอไพ่แต่ละใบไว้ เมื่อได้เห็นรูปพร้อมกับชื่อ ก็พอจะแปลความหมายได้ แต่มีบางใบก็เข้าใจยาก ให้ใช้ความหมายปัจจัยโหราศาสตร์มาช่วยด้วย)

๑ นักรบ (Warrior) เมษ/อังคาร
๒ ผู้เป็นที่รัก (Lover) พฤษภ/ศุกร์
๓ ผู้ส่งสาร (Mediator) มิถุน/พุธ
๔ แม่ (Mother) กรกฎ/จันทร์
๕ อัตตา/ราชา (Ego) สิงห์/อาทิตย์
๖ ผู้ปรนนิบัติ (Servitor) กันย์/พุธ
๗ คู่รัก/หุ้นส่วน (Partner) ตุล/ศุกร์
๘ ผู้ยั่วยวน (Seducer) พิจิก/พลูโต
๙ นักเทศน์ (Preacher) ธนู/พฤหัส
๑๐ อาจารย์ (Master) มกร/เสาร์
๑๑ จำอวด (Jester) กุมภ์/มฤตยู
๑๒ นางฟ้า (Angel) มีน/เนปจูน
๑๓ ผู้ดื้อดึง (Defiance) กรกฎ/จันทร์ - เมษ/อังคาร
๑๔ สองด้านของสตรี (Two Faces of Eve) กรกฎ/จันทร์ - พฤษภ/ศุกร์
๑๕ การแสดงออก (Articulation) กรกฎ/จันทร์ - มิถุน/พุธ
๑๖ ความไม่เข้ากัน (Incompatibility) กรกฎ/จันทร์ - สิงห์/อาทิตย์
๑๗ การเอาใจใส่ (Caring) กรกฎ/จันทร์ - กันย์/พุธ
๑๘ ครอบครัว (Family) กรกฎ/จันทร์ - ตุล/ศุกร์
๑๙ การทำแท้ง (Abortion) กรกฎ/จันทร์ - พิจิก/พลูโต
๒๐ เทพแห่งความทรงจำ/มารดาแห่งการตรึกตรอง (Mnemosyne) กรกฎ/จันทร์ - ธนู/พฤหัส
๒๑ ราชีนีน้ำแข็ง (Ice Queen) กรกฎ/จันทร์ - มกร/เสาร์
๒๒ การปลดปล่อย (Deliverance) กรกฎ/จันทร์ - กุมภ์/มฤตยู
๒๓ สตรีนิทรา (Sleeping Beauty-Slumber) กรกฎ/จันทร์ - มีน/เนปจูน
๒๔ การต่อสู้ (Battle) สิงห์/อาทิตย์ - เมษ/อังคาร
๒๕ ราชินี (Queen) สิงห์/อาทิตย์ - พฤษภ/ศุกร์
๒๖ นักแสดงชาย (Actor) สิงห์/อาทิตย์ - มิถุน/พุธ
๒๗ ราชาป่วย (Ailing King) สิงห์/อาทิตย์ - กันย์/พุธ
๒๘ การแต่งงาน (Wedding) สิงห์/อาทิตย์ - ตุล/ศุกร์
๒๙ พ่อมด (Magician) สิงห์/อาทิตย์ - พิจิก/พลูโต
๓๐ เทพแห่งความสำเร็จ (Fortuna) สิงห์/อาทิตย์ - ธนู/พฤหัส
๓๑ แบกภาระ (Burden) สิงห์/อาทิตย์ - มกร/เสาร์
๓๒ ตกเก้าอี้ (Fall) สิงห์/อาทิตย์ - กุมภ์/มฤตยู
๓๓ เก็บตัวภาวนา (Retreat) สิงห์/อาทิตย์ - มีน/เนปจูน
๓๔ กามเทพ (Eros) เมษ/อังคาร - พฤษภ/ศุกร์
๓๕ ตีตรวนใส่ขื่อประจาน (Stocks) เมษ/อังคาร - มิถุน/พุธ
๓๖ ความผิด (Guilt) เมษ/อังคาร - กันย์/พุธ
๓๗ ความขัดแย้ง (Disagreement) เมษ/อังคาร - ตุล/ศุกร์
๓๘ ผีดูดเลือด (Vampire) เมษ/อังคาร - พิจิก/พลูโต
๓๙ นักรบเพื่อศาสนา (Crusader) เมษ/อังคาร - ธนู/พฤหัส
๔๐ การยับยั้ง (Prevention) เมษ/อังคาร - มกร/เสาร์
๔๑ ผู้ก่อปัญหา (Spiteful Troublemaker) เมษ/อังคาร - กุมภ์/มฤตยู
๔๒ ผู้เขลาสมบูรณ์ (Absolute Fool) เมษ/อังคาร - มีน/เนปจูน
๔๓ สตรีผู้งดงาม (Golden Girl) พฤษภ/ศุกร์ - มิถุน/พุธ
๔๔ การยึดมั่น (Clinging) พฤษภ/ศุกร์ - กันย์/พุธ
๔๕ กรงทอง (Gilded Cage) พฤษภ/ศุกร์ - ตุล/ศุกร์
๔๖ หุ่นเชิด (Marionette) พฤษภ/ศุกร์ - พิจิก/พลูโต
๔๗ ร่างกายและจิตใจ (Matter and Spirit) พฤษภ/ศุกร์ - ธนู/พฤหัส
๔๘ ความรับผิดชอบต่อการสร้าง (Responsibility for Creation) พฤษภ/ศุกร์ - มกร/เสาร์
๔๙ การอำลา (Farewell) พฤษภ/ศุกร์ - กุมภ์/มฤตยู
๕๐ สวนแห่งวิญญาณ (Garden of Spirits) พฤษภ/ศุกร์ - มีน/เนปจูน
๕๑ นักยุทธศาสตร์ (Strategist) มิถุน/พุธ - กันย์/พุธ
๕๒ ชีวิตไร้สาระ (Vanity Fair) มิถุน/พุธ - ตุล/ศุกร์
๕๓ นักประชาสัมพันธ์ (Pied Piper) มิถุน/พุธ - พิจิก/พลูโต
๕๔ อาจารย์กับศิษย์ (Master and Disciple) มิถุน/พุธ - ธนู/พฤหัส
๕๕ ความเจ็บไข้ (Affliction) มิถุน/พุธ - มกร/เสาร์
๕๖ ผู้เลินเล่อ (Dreaming Johnny) มิถุน/พุธ - กุมภ์/มฤตยู
๕๗ ความเงียบสงบ (Silence) มิถุน/พุธ - มีน/เนปจูน
๕๘ ความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน (Everyday Life in Relationship) กันย์/พุธ - ตุล/ศุกร์
๕๙ การลงทัณฑ์ (Castigation) กันย์/พุธ - พิจิก/พลูโต
๖๐ การสอบสวน (Inquisition) กันย์/พุธ - ธนู/พฤหัส
๖๑ ความกลัว (Fear) กันย์/พุธ - มกร/เสาร์
๖๒ ความเดือดดาล (Furies) กันย์/พุธ - กุมภ์/มฤตยู
๖๓ การตบตา (Deception) กันย์/พุธ - มีน/เนปจูน
๖๔ ความหายนะ (Disaster) ตุล/ศุกร์ - พิจิก/พลูโต
๖๕ โชคแห่งความสัมพันธ์ (Symbolon) ตุล/ศุกร์ - ธนู/พฤหัส
๖๖ ความเศร้า (Sadness) ตุล/ศุกร์ - มกร/เสาร์
๖๗ การแยกทาง (Separation) ตุล/ศุกร์ - กุมภ์/มฤตยู
๖๘ คู่ฝัน (King's Two Children) ตุล/ศุกร์ - มีน/เนปจูน
๖๙ พิธีลึกลับ (Black Mass) พิจิก/พลูโต - ธนู/พฤหัส
๗๐ ความหดหู่ (Depression) พิจิก/พลูโต - มกร/เสาร์
๗๑ นกฟินิกซ์ (Phoenix) พิจิก/พลูโต - กุมภ์/มฤตยู
๗๒ รัศมีที่หลอกลวง (False Halo) พิจิก/พลูโต - มีน/เนปจูน
๗๓ การสารภาพผิด (Confession) ธนู/พฤหัส - มกร/เสาร์
๗๔ การก้าวกระโดด (Quantum Leap) ธนู/พฤหัส - กุมภ์/มฤตยู
๗๕ คนทรงผู้ทำนาย (Pythia) ธนู/พฤหัส - มีน/เนปจูน
๗๖ การถูกจองจำ (Captivity) มกร/เสาร์ - กุมภ์/มฤตยู
๗๗ การสู้กับโชคชะตา (Moira) มกร/เสาร์ - มีน/เนปจูน
๗๘ ปริศนาของถ้วยศักดิ์สิทธิ์ (Question of the Grail) กุมภ์/มฤตยู - มีน/เนปจูน

เขียนโดย กาลจักร
เขียนครั้งแรก: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด: ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

 
©2007-2019 AstroSimple.com